Børnemiljøvurdering 2018

 

Børn og unge skal have et fysisk, psykisk og æstetisk miljø, der fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 
Det fysiske børnemilljø
 
”Smilehullet” er en institution i udvikling. Vi har to bygninger som vi har til huse i. Vores hovedbygning på Kirkegade og vores træ bygning på Nybbølvej. Vi har god indeplads i begge huse.  På Kirkegade har vi en lille tryg legeplads, mens legepladsen på Nybbølvej er meget større og mere udfordrende. Huset på Kirkegade er inddelt i vuggestue og børnehave, mens huset på Nybbølvej huser de ældste børnehavebørn, samt vores klubbørn.

Inde

 

Kirkegade:
Vuggestuen er indrettet med et en dukke/hyggekrog, et stort puderum med klatrevæg, en aktiv garderobe, toilet og puslerum samt et fællesrum, der indeholder køkken, spiseplads, lege /tumle plads.
 
Børnehavebørnene – de 3-4 årrige – har 2 grupperum, 1 puderum, 1 motorikrum med div. klatre muligheder, et køkken, 2 garderober, 2 badeværelser hhv. med et lille og et stort toilet i hver, et kreativt rum, et hyggerum, et byggerum og et fællesareal, der kan adskilles. Støjniveauet er meget vekslende og afhængig af, hvor mange børn der er i hver gruppe. Vi oplever ikke at støjniveauet er et problem, men vil fortsat have fokus på det.
Vores ønske er, at indrette huset så man kan være fysisk aktiv såvel inde som ude. Vi bestræber os på at husets indretning er i børnehøjde, så børnene føler, at de kan mestre de fleste ting på egen hånd
 
Nybbølvej:
Huset rummer de ældste børnehavebørn. Huset er indrettet med to adskilte toiletter, en garderobe, køkken/fællesrum, samt 3 store grupperum
Efter skoletid rummer huset også klubbørnene.

Ude

 
Kirkegade:
Legepladsen fremstår som en fælles legeplads. Legepladsen giver mulighed for, at børnene får udviklet motorikken. Der er forskellige redskaber, f.eks.1  gynge, 1 sansegynge, et klatretårn med rutsjebane, armgang, kravlerør, rutsjestang og bro, sandkasser, legesystem til vuggestuen, scootere, løbecykler og alm. cykler.
 
Nybbølvej:
Legepladsen er på 9000 kvadratmeter. Der er cykelstier, bålhytte, lukket boldbane gynger, hoppepude, sandkasse, bakke med rutsjebane, klatretårn, koldbøttestænger, hængekøjer, legesystem med hængebro og rutsjebane. Der er et stort græsområde og enkelte træer, der giver mulighed for klatring. 
 

--


Det psykiske miljø:
Vi ønsker at være en ”glad” institution, med fokus på idræt og natur. Glæde og bevægelse skaber trivsel og vækst. Huset bærer præg af en god atmosfære, hvor der er et godt samspil mellem børn og voksne. Børnene støttes i at løse konflikter på en ordentlig måde, hvor den enkelte bliver hørt og set. Vi har fokus på at den enkelte øver sig i at melde til og fra og vi ønsker at støtte det enkelte barn i at skabe positive relationer og venskaber. Vi lægger vægt på, at der er plads til forskellighed og at det er vigtigt med gensidig respekt.
 
Det gør vi ved:

 • At være gode rollemodeller
 • At være bevidste om vores rolle(at gå foran, at gå ved siden af eller at gå bagved)
 • At have fokus på det indbyrdes sprog
 • At være fysisk aktive sammen med børnene
 • At bruge såvel samtale som iagttagelse som et pædagogisk redskab for bedst muligt at kunne tilrettelægge aktiviteter og tilgodese den enkeltes behov.

 
Det æstetiske børnemiljø
Huset bærer præg af et hus i aktivitet og forandring, men samtidig et hus med en god og tryg atmosfære. Huset indeholder store og små rum. De store rum er indrettet med plads til fysisk udfoldelse, mens de mindre rum giver mulighed for at trække sig tilbage og til at fordybe sig. Væggene er udsmykket med spejle, børnenes fotografier og børnenes værker. De fleste borde er væg-ophængt, hvilket naturligvis tager noget væg-plads, men til gengæld giver mulighed for ekstra gulvplads. Der er informationstavler tilknyttet hver enkelt gruppe. Endvidere er der et tv til hver gruppe, hvor der dagligt kan ses billeder af dagens aktiviteter. Så meget som muligt er placeret i børnehøjde.
Vi er alle – børn, personale og forældre – fælles ansvarlige for, at der er ryddet op og at legetøj og andre aktiviteter indbyder til leg og fantasi.
 


Hvordan arbejder vi med vores børnemiljøvurdering?
Generelt arbejder vi ud fra et årshjul. Vores årshjul er gældende fra august til august. Læreplansmæssigt arbejder vi ud fra 7-kanten. For hvert et tema udarbejdes en læreplan, som efterfølgende indeholder en evaluering, der bl.a. indeholder spørgsmål eller iagttagelser der tager børnemiljøvurderingen i betragtning.
 
Vi arbejder med børnemiljøet ved at:

 • Vi en gang om året evaluerer og reviderer vores overordnede læreplaner
 • Vi en gang årligt evaluerer og reviderer vores overordnede temaer.
 • Vi i børnehaven fremover en gang om året arbejder med ”Trivsels-spørgsmål” i samling og ved enkelte børn én til én.
 • Vi i vuggestuen sender et spørgeskema hjem til forældrene.
 • Vi evaluerer når vi er færdige med et tema
 • Vi arbejder ud fra et K1-skema
 • Vi har et bekymringsbarometer, hvor vi gennemgår det enkelte barn en gang årligt.
 • Hver gruppe har stuemøde hver 14. dag.
 • Vi dagligt iagttager børnene.
 • Vi har et fast punkt under hvert tema, der hedder ”Børnemiljø”

 
 
Spørgeskema til børnemiljøvurdering:

 • Har du det godt i børnehaven?
 • Er der nogen, der driller dig så du bliver ked af det?
 • Hjælper de voksne dig, hvis der er nogen der driller?
 • Leger du godt i børnehaven?
 • Hvad kan du bedst lide at lege?
 • Hvor kan du bedst lide at lege?
 • Er du glad for de voksne i børnehaven?
 • Tror du, at de voksne kan lide dig?
 • Lægger de voksne mærke til, hvordan du har det?
 • Fortæller de voksne dig, når du gør noget godt?
 • Skælder de voksne meget ud?
 • Kan du lide at gå i din børnehave?
 • Er du med til at bestemme, hvordan det skal se ud i børnehaven?
 • Kan du lide den mad, du har med i madpakken?
 • Er det rart at gå på toilettet i børnehaven?
 • Er toiletterne rene?
 • Er du med til at bestemme, de ting I laver i børnehaven?
 • Er de voksne i børnehaven gode til at trøste når du er ked af et?
 • Ved du hvem der henter dig i børnehaven?
 • Keder du dig i børnehaven? – hvis så hvornår?
 • Synes du at du skal sidde stille i for lang tid af gangen?
 • Hvad gør du, hvis du savner mor og far?
 • Når du er i børnehaven er du så mest – glad – midt imellem – sur – ked af det – ved ikke?

 
Spørgsmål som bruges til samling, som afrunding på et tema.

 • Hvem kan huske, hvad vi har ”arbejdet” med og snakket om den sidste tid?
 • Kan I huske nogle af de ting vi har lavet?
 • Har I fortalt nogen derhjemme om, hvad vi har lavet
 • Hvad har været sjovest?
 • Hvad var ikke så sjovt?
 • Var der noget som var svært?
 • Var der noget I kunne og vidste i forvejen?
 • Er der noget I gerne vil have, vi skal gøre igen?

 
 
Spørgeskema til forældre i vuggestue og børnehaven.
 

Føler I at jeres barn trives i vuggestuen/børnehaven?janejVed ikke
Trives I som forældre og er samarbejdet tilstrækkeligt?   
Føler I at I bliver set og hørt af personalet?   
Føler I, at stemningen er rar i vuggestuen/børnehaven?   
Bliver I og jeres barn modtaget positivt om morgenen?   
Fungerer afhentningen af jeres barn?   
Føler I at tilbuddet af aktiviteter er fyldestgørende?   
Får I nok informationer om jeres barns trivsel?   
Er vuggestuens kost-tilbud tilstrækkelig?   
Vurderer I at indretningen af rummene giver muligheder for fri og forskellig leg og
Aktivitet?
   
Vurderer I at indretningen af legepladsen giver mulighed for leg og aktivitet?   
Er hygiejnen i orden i vuggestuen/børnehaven?   
Er sovemulighederne i orden?   
Er der rent i vuggestuen/børnehaven?   
Evt.: Har I yderligere kommentarer eller ønsker I at uddybe nogle punkter har I muligheden her: