De store tumlefrøer 2-3 årige

Velkommen til De Store Tumlefrøers side.

De store Tumlefrøer er gruppen for de 2-3 årige

De voksne på stuen er:

Christina Sujitha Jørgensen - pædagog

Michelle Velds Andersen - pædagog

Camilla – pædagogisk assistent

Stine - pædagogmedhjælper

 

De Store Tumlefrøers generelle ugeplan:

Mandag: Haldag - hvor vi leger i Smilehullets hal på Aabenraavej

Tirsdag: Øver vi trafik og går tur rundt i nærområdet       

Onsdag ulige uger: Kreativ dag med reference til vores overordnede emne jfr. årshjulet

Onsdag lige uger: Maddag       

Torsdag ulige uger: Salmesang i kirken

Torsdag lige uger: Kreativ dag med reference til vores overordnede emne jfr. årshjulet

 Fredag: "Hurlumhejdag" Den dag bliver brugt til at færdiggøre aktiviteter eller som spontan dag.

 

Der kommer en mere specifik ugeplan ud hver uge, hvor der også tages forbehold for eventuelle ændringer og spontane ture ud af huset. 

Vi vægter som stue højt i vores hverdag, at dagligdagen bærer præg af struktur og genkendelighed. Det vægtes højt, da det giver en ro og tryghed for børnene i deres hverdag.

De dage hvor vi ikke er ude af huset har vi samlingsstund. Vi ligger her vægt på at styrke sproget via bevægelseslege, sanglege, rim og remser og snakke der omhandler emner fra årshjulet. Derudover lærer børnene at vente på tur, modtage en kollektiv besked og at være lyttende til de andre børn. Vi kører med faste sange, bevægelseslege, rim og remser hele måneden igennem samt en fast sang som følger årshjulet igennem sæsonen. Disse fremgår altid af vores ugeplan således at forældrene har mulighed for at synge/rime med børnene derhjemme.

Vi arbejder fokuseret med den sproglige udviklingen hele dagen, da vi sætter ord på hverdagen og de daglige gøremål. Når vi er på ture snakker vi om det vi ser, vi snakker om maden når vi spiser og vi sørger for at fange de daglige situationer som er oplagt til hyggesnak. Hver dag inden middagslur afslutter vi den første del af dagen med en hyggestund, hvor der puttes under dynerne og læses historie. Det er med til at skabe en dejlig sovestemning, og så gør det samtidigt børnene klar til lur på en naturlig måde. 

Vi ligger på stuen vægt på at komme ud i naturen. Det gør vi for at opleve de forskellige naturfænomener, regn, sne og sol og blæst. Men vi voksne på stuen observerer også på vores ture, at naturen tilbyder større rammer for motoriske udfoldelser. Vi skal ud at sanse naturen, ud at mærke forskellige terræn og underlag. Vi nyder at lave pædagogisk idræt i naturen, og vi syntes at naturen er et oplagt sted til at udfordre motorikken. 

Vi inddrager også gerne natur materialer i vores kreative aktiviteter hjemme på stuen.

Vi laver også en del pædagogisk idræt i hallen på Aabenraavej, her arbejder vi en del med grov motorikken, vores forskellige sanser og skaber gode sociale relationer igennem regel- og bevægelseslege.

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der giver børnene en tryg base hvor de kan udforske, lære, danne relationer og som understøtter deres udvikling generelt.  

 

 

Vi ønsker at skabe en hverdag der giver børnene mulighed for succesoplevelser og erfaring med:

At bliver selvhjulpne.

At vente på tur og tage hensyn til andre

At være aktiv lyttende.

At kunne udtrykke sine behov og aflæse andres

At accepterer og respekterer hinanden.

At kunne være en del af et fællesskab og lære om de forskellige spilleregler

At lære at kommunikere verbalt

At udfordre sig selv motorisk

 

Vores forventninger til forældrene er:

At forældrene sørger for korrekt påklædning (regntøj, skiftetøj, tøj efter vejret mm)

At forældrene udviser interesse i deres barns dagligdag i vuggestuen. (aktiviteter, tur dage osv.)

At forældrene er åbne overfor dialog og godt samarbejde med personalet.

At forældrene holder sig opdateret ved hjælp af tavle og intranet.

At forældrene øver selvhjulpenhed med børnene