De små tumlefrøer 0-3 årige

Velkommen til Tumlefrøers side

De små Tumlefrøer er for de 0,6- ca. 3 årige. Vi er delt i 2 grupper med samme formål og arbejdsform. 

 

Personalet i gruppe 1:

Sandra Stöcken (Pædagog) 

Birgitte Bang Rosenberg ( Pædagog )

Gitte Ommen ( Pædagogmedhjælper )

Nicoleta Nechitoi ( Pædagogmedhjælper )

Linea Ravn Johannsen (Pædagogmedhjælper)

Henriette Tendal (Studerende)

Selina (Køkken)

 

 

Personalet i gruppe 2:

Vibeke Biel  (Pædagog )

Anita Bonde (Pædagogmedhjælper

Mona Nielsen ( Pædagog )

Freja Callesen ( pædagogmedhjælper )

Katri Møller Ommen (Pædagog)

Hanne Nielsen (Pædagogmedhjælper)

 

 

 

Vi har maddag hver fredag, hvor det går på skift hvilken gruppe og hvornår der bliver lavet mad. Der kan selvfølgelig forekomme ændringer.

 

Hos Tumlefrøer lægger vi meget vægt på tryghed, nærvær og omsorg. Dette gør vi da vi mener det er grundlæggende i et hvert barns trivsel og udvikling. Da vi er en idræt og natur institution gør vi selvfølgelig også meget ud af at styrke børns motorik, give dem bevægelses glæde, samt en glæde ved at færdes og værne om vores natur. Vi er ude i alt slags vejr så børnene har mulighed for at sanse alle naturfænomener, såsom sol, regn, blæst osv.

 

 

 

Vi sanser med pasta, det styrker taktilsansen      

Vi sanser med pasta,               Vi drejer rundt og styrker labyrint sansen

det styrker taktilsansen

 

 

Derudover ønsker vi at skabe en hverdag der giver børnene mulighed for og erfaring med: 

 • At kunne være en del af et fællesskab, børnene lærer om sociale spilleregler
 • At kunne udtrykke sine behov og aflæse andres
 • At kunne vente på tur og tage hensyn til andre
 • At kunne få venner
 • At kunne bruge sin kreativitet gennem leg, både alene og sammen med andre
 • At udfordre sig selv  motorisk ude og inde
 • At lære at kommunikere verbalt
 • At de begynder at blive selvhjulpen

 

 

Vi synger og hygger                            Vi har maddag og spiser lækkert mad

 

 

Vores forventninger til forældrene:

 • At forældrene sørger for korrekt påklædning (regntøj, skiftetøj osv... og tøj efter vejret)
 • At forældrene holder styr på garderoben
 • At forældrene samarbejder og hjælper med at gøre barnet selvhjulpent.
 • At forældrene holder sig opdateret vha. tavle og intranet
 • At forældrene bakker op om husets fælles værdier, som indebærer. at vi bl.a. er ude i al slags vejr.
 • At forældrene er opmærksomme på om der mangler bleer og klude
 • Derudover er det en god ide allerede inden opstart i vuggestuen at give børnene en rytme, der minder om vores. Det letter opstarten væsentligt, hvis et barn før opstart er vant til at sove i barnevogn og at falde i søvn i barnevognen.
 • At forældrene er åbne for dialog og godt samarbejde med personalet. 
 • HUSK: vi har samme mål, at fremme barnets trivsel og udvikling.

 

Vi plukker æbler                                 Vi går på tur