Idræt og Natur

Idræt og Natur i vuggestuen


Hvordan arbejder vi ?

Vuggestuen er en natur og idrætsvuggestue hvilket vores hverdag også bærer præg af. Institutionen er certificeret som idrætsinstitution, og hele personalegruppen har gennemgået kursus heri. Uddannelsen er foregået i samarbejde med Dansk Idræts Forbund.

Da vi lægger vægt på idræt og natur vil meget leg og læring foregå i naturen og i form af idrætsaktiviteter, men derfor vil fri leg stadig være en vigtig del af børnenes hverdag.

Selvom der overordnet er fokus på natur og idræt vil vi stadig have fokus på de andre læreplanstemaer, og der vil altid være tid til bare at være hjemme og hygge.

Der vil altid være plads til fri leg, at styrke venskaber og fællesskab.

 

Hvorfor vægter vi idrætten højt ?

Vi ønsker at børnene får større kropsbevidsthed, øget selvtillid og selvværd.

Målet er, at børnene finder glæden ved bevægelse og bliver mere bevidste om sig selv.

Der arbejdes med at styrke børnenes motoriske kunnen via leg og aktiviteter. Derudover er der fokus på sanse motorisk træning.

Udover at benytte vuggestuens lokaler og legeplads benytter vi nærmiljøet og den store legeplads Nybølvej samt vores nye idrætshal

 

Hvorfor vægter vi naturen højt ?

Når barnet har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider i forskelligt vejr, styrkes sanser og den motoriske udvikling. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum. Barnet udfordres her på mange planer både kropsligt og mentalt. Naturoplevelser er med til at danne grobund for interesse, respekt og ansvarlighed for naturen.

Der arbejdes med årstiderne og børnene oplever naturens vekslen mellem forår, sommer, efterår og vinter.

 

Udover at benytte legepladsen, benytter vi nærmiljøets skov og naturområder.