Målsætning

Målsætning for vuggestuen

Børnene mødes med tryghed, tillid, omsorg, anerkendelse og respekt.

Børnene skal føle sig velkommen og føle sig set og værdsat.

 

Vi lægger vægt på tilknytning da børn har behov for at indgå i følelsesmæssige relationer og være knyttet til en eller flere trygheds skabende personer. Tilknytning er vigtigt i forhold til barnets udvikling.

 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, og møder børnene hvor de er i deres udvikling.

Vi vil give børnene gode oplevelser i et miljø der er præget af omsorg og respekt for det enkelte barn.

 

Vi skaber rammer for børnene der skal give dem trivsel, udvikling og plads til leg og læring.

Vi sørger for at børnene udvikler selvværd, læring og at de socialiseres i en positiv atmosfære.

Vi sørger for at barnet har et tilhørsforhold og at der skabes mulighed for sociale relationer.

Der er genkendelse og forudsigelighed for barnet i hverdagen.

 

Der er et samarbejde med børnehaven som sikre og forbereder børnene til den bedst mulige overgang til børnehaven.