Leg - aktiviteter

Leg og aktiviteterLegen prioriteres højt, da det er barnets måde at bearbejde sin omverden og udvikle sociale relationer på.

Derfor er det vigtigt med lange perioder til leg i hverdagen, så den kan få lov til at udvikle sig.

 

Børnehavens aktiviteter tager udgangspunkt i det nære, f.eks. maden.

Derfor har vi bl.a. en ugentlig maddag. Vi følger årets rytme i naturen, sne og is, det spirer og gror, sol og vand, høst og vind.

 

At skabe rammer for børnenes personlige udvikling er det helt centrale. Der skal være rig mulighed for, at det enkelte barn kan udfolde sig.

 

Vi vil gerne have gode traditioner i forbindelse med fastelavn, påske, sommerfest, høst, jul, børnenes fødselsdage og lignende.