Løbebillerne 3-4 år

Velkommen til Løbebillernes side!

 

Personalet på stuen er:

 

Trine - Pædagog

Michelle - Pædagog

Roy - Pædagog

Camilla - Pædagogisk assistent

Charlotte - Medhjælper

Signe - Medhjælper 

Nikolai - Medhjælper

Sofie - Medhjælper

 

Løbebillernes Generelle Ugeplan

(Der kan være ændringer i ugeplanen fra tid til anden)

 

Mandag:   

Vi har turdag, hvor vi enten tager på tur i vores busser, eller går vi en tur i byen.

 

Tirsdag: 

Vi har kreativ dag. Vi arbejder med emner fra vores aktivitetsplan. Vi lægger vægt på processen frem til produktet.

 

Onsdag: 

Vi har turdag, hvor vi enten tager på tur i vores busser, eller går vi en tur i byen.

 

Torsdag:  

Vi har Rend og Hop med Lille Oliver i vores hal eller leger forskellige lege. 

 

Fredag: 

Vi har enten fri leg og tid til fordybelse eller er kreative med fokus på vores emne fra aktivitetsplanen.

 

 

 

Dagsrytme for Løbebillerne
06.00-08.30:

Vi siger godmorgen og hygger os med leg og morgenmad.

Huset tilbyder morgenmad indtil kl. 07.30.

 

08.15-09:00:

Vi spiser formiddagsmad og der holdes samling på stuen. Samling vil bl.a. indeholde sanglege og bevægelse.

 

09.00-11.00:

Vi laver de planlagte aktiviteter.

 

11.00-12.00:

Vi spiser madpakker og gør klar til at sove til middag.

 

12.00-14:00:

Tid til leg og fordybelse, spontane og planlagte aktiviteter. Bevægelse og Natur.

 

14:00-14.30:

Vi spiser frugt.

 

14.30-16.45:

Vi har fri leg enten på stuen eller på legepladsen.

 

Tidspunkerne er vejledende, der kan forekomme små justeringer undervejs.

På turdage, vil vi gerne at Jeres børn er afleveret inden kl. 09.00. Følg med på ugeplan hvis vi tager før af sted.

 

Generelt for tiden som Løbebille:
Vi har vores daglige gang på Kirkegade og har rigeligt med plads både ude og inde at lege på. Vi deler legepladsen med vuggestuen. Dagen er delt op, så de pædagogiske aktiviteter ligger inden spisetid. 

 

Vi arbejder med udgangspunkt i den pædagogiske idræt og dens fire fokuspunkter:

- fysisk,

- psykisk,

- kognitiv og

- socialt.

 

Vi bestræber os på at begive os ud i naturen og bruge naturen. Vi vægter genkendeligheden i de steder vi tager hen og bruger meget nærområdet, både strand og skov. 

 

Vi øver os blandt andet på:

- Relationsdannelse.

- Sprogtilegnelse.

- Selvhjulpenhed.

- Turtagning.

- Sætte ord på følelser.

- Forbedre vores fin- og grovmotorik.

- Former, farver og antal.

 

Samling:

Til samling har vi pædagogisk idræt, bevægelseslege, sanglege, kimslege, massagehistorie, kuffertfortælling og andre sjove lege, som bl.a. er med til at styrke det enkelte barns:

  • Motorik
  • Begrebsverden
  • Sociale relationer
  • Færdigheder i at vente på tur
  • Færdigheder i at være lyttende overfor andre børn
  • Evnen til at være en god ven

Vi taler om emnet der omhandler temaet i vores årshjul, ugedagene, månederne og årstiderne, samt øver talrækken. Vi forbereder børnene på, hvad der skal ske den enkelte dag og resten af ugen. Derudover har vi fokus på at styrke barnets robusthed, kropslighed, ansvarlighed og rummelighed.  

 

 

 

Sproggruppen

Målet med sproggruppen er at yde en mere fokuseret indsats i at gøre det enkelte

barn skoleklar. Vi arbejder blandt andet med følgende:


Koncentrationsevnen, det at kunne sidde stille og koncentrere sig.
Dialogisk læsning – i dialog med barnet og det der er læst/læses.
Hukommelseslege eks. vendespil og andre huskespil.
Kollektive beskeder og besked generelt.
Rim og remser.
Finmotorik eks. klippe, tegne, skrive etc.
Børnene syntes det er rigtig sjovt og vi kombinerer det med både stillesiddende og fysisk leg.