Springmusene 5-6 årige (førskolebørn)

Velkommen til Springmusenes sideSteen Christesen - Pædagog

Mona Engelbrecht Kohls - Pædagog

Gitte Thomsen, Sproggruppe -Pædagog

Mirian Møller - Pædagogisk Assistent

 

Springmusenes generelle ugeplan

Mandag:   

Vi er i hallen. Her har vi pædagogisk idræt, rend og hop

 med Oliver. Derudover er der masser af sjov og ballade, samt fri leg.

Tirsdag: 

Kreativ dag. Vi arbejder med emner fra vores årshjul. Vi lægger vægt på processen frem til produktet.

Onsdag: 

Tid til leg og fordybelse. Vi har her muligheden for at lave spontane ture/ting.

Torsdag:  

Gruppe 1 tager på tur med busserne

Gruppe 2 har Sproggruppe

Fredag: 

Gruppe 2 tager på tur med busserne

Gruppe 1 har Sproggruppe

 

 

Dagsrytme for Springmusene
06.00-07.30 Børnene er samlet på tværs af stuerne, hallen og grupperummene benyttes af begge grupper. Huset tilbyder morgenmad indtil kl. ca. 07.30.

08.30: Der tilbydes madpakker og der holdes samling på stuen. Samling vil bl.a. indeholde sanglege og bevægelse.

 

09.30-11.15: Planlagte aktiviteter –se ugeplan.

11.15-12.00: Vi spiser madpakker.

12.00-13.30: Tid til leg og fordybelse, spontane og planlagte aktiviteter. Bevægelse og Natur.

13.45-14.14: Frugt.

14.15-16.45: Der leges på tværs af stuerne

 

 

Til samling har vi pædagogisk idræt, bevægelseslege, sanglege, kimslege, massagehistorie, kuffertfortælling og andre sjove lege, som bl.a. er med til at styrke det enkelte barns:

  • Motorik
  • Begrebsverden
  • Sociale relationer
  • Færdigheder i at vente på tur
  • Færdigheder i at være lyttende overfor andre børn
  • Evnen til at være en god ven

Vi taler om emnet der omhandler temaet i vores årshjul, ugedagene, månederne og årstiderne, samt øver talrækken. Vi forbereder børnene på, hvad der skal ske den enkelte dag og resten af ugen. Derudover har vi fokus på at styrke barnets robusthed, kropslighed, ansvarlighed og rummelighed.  Mindst to gange i ugen har vi aktiviteter hvor vi får pulsen op.

 

Tidspunkerne er vejledende, der kan forekomme små justeringer undervejs.

På turdage, vil vi gerne at Jeres børn er afleveret inden kl. 09.00. Følg med på ugeplan hvis vi tager før af sted.

 

Springmusene svømmehalstider. Se opslagstavlen mht. tid og sted.

 

På Nybølvej har vi vores daglige gang og har rigeligt med plads at lege på. Dagen er delt op, så de pædagogiske aktiviteter ligger inden spisetid. Vi får også tit besøg af de andre grupper fra børnehaven/vuggestuen.

 

Vi arbejder med udgangspunkt i den pædagogiske idræt og dens fire fokuspunkter -fysisk, psykisk, kognitiv og socialt. Derudover bruger vi -og er meget i naturen. Vi vægter genkendeligheden i de steder vi tager hen og bruger meget nærområdet både strand og skov. Efter middagsmaden har Springmusene rig mulighed for at danne legerelationer på tværs af hele Springmusgruppen og græshoppegruppen 

 

Sproggruppen

Målet med sproggruppen er at yde en mere fokuseret indsats i at gøre det enkelte

barn skoleklar. Vi arbejder blandt andet med følgende:


Koncentrationsevnen, det at kunne sidde stille og koncentrere sig.
Dialogisk læsning – i dialog med barnet og det der er læst/læses.
Hukommelseslege eks. vendespil og andre huskespil.
Kollektive beskeder og besked generelt.
Rim og remser.
Finmotorik eks. klippe, tegne, skrive etc.
Børnene syntes det er rigtig sjovt og vi kombinerer det med både stillesiddende og fysisk leg.

 

Vi har jævnligt pædagog studerende fra Seminariet i Aabenraa!