Græshopperne 4-5 årige

Velkommen til Græshoppernes side


Græshopperne er gruppen for de 4-5 årige.

 

Mette Seehagen                                            Pædagog

Steen Christesen                                           Pædagog/AMR

Mona Engelbrecht Ravn                               Pædagog

Lotte Møller Hamann                                     Pædagog

Gitte Thomsen                                              Sprogpædagog

Lise Ommen                                                  Medhjælper                                         

Brian Christensen                                         Medhjælper 

 

 

Græshoppernes generelle ugeplan

Mandag:   

Kreativ dag (gruppe 1) Vi arbejder med emner fra vores årshjul. Vi lægger vægt på processen frem til produktet. 

Vi er i hallen (gruppe 2) Her er der masser af sjov og ballade, samt fri leg og pædagogisk idræt, hvor vi bruger kroppen sanser og meget mere se nedenstående punkt under pædagogisk idræt.

Tirsdag: 

Kreativ dag (gruppe 2). Vi arbejder med emner fra vores årshjul. Vi lægger vægt på processen frem til produktet. 

Vi er i hallen (gruppe 1) Her er der masser af sjov og ballade, samt fri leg og pædagogisk idræt, hvor vi bruger kroppen sanser og meget mere se nedenstående punkt under pædagogisk idræt.

Onsdag: 

Tid til leg og fordybelse. Vi har her muligheden for at lave spontane ture/ting.

Torsdag:  

Gruppe 1 tager på tur med busserne

Gruppe 2 har Sproggruppe

Fredag: 

Gruppe 2 tager på tur med busserne

Gruppe 1 har Sproggruppe

 

 

Til samling har vi pædagogisk idræt, bevægelseslege, sanglege, kimslege, massagehistorie, kuffertfortælling og andre sjove lege, som bl.a. er med til at styrke det enkelte barns:

  • Motorik
  • Begrebsverden
  • Sociale relationer
  • Færdigheder i at vente på tur
  • Færdigheder i at være lyttende overfor andre børn
  • Evnen til at være en god ven
  • Selvhjulpenhed

Vi taler om emnet der omhandler temaet i vores årshjul, ugedagene, månederne og årstiderne, samt øver talrækken. Vi forbereder børnene på, hvad der skal ske den enkelte dag og resten af ugen. Derudover har vi fokus på at styrke barnets robusthed, kropslighed, ansvarlighed og rummelighed.  Mindst to gange i ugen har vi aktiviteter hvor vi får pulsen op.

 

 

Dagsrytme for Græshopperne
06.00-07.30 Børnene er samlet på tværs af stuerne, hallen og grupperummene benyttes af begge grupper. Huset tilbyder morgenmad indtil kl. ca. 07.30.

08.15: Der tilbydes madpakker og der holdes samling på stuen. Samling vil bl.a. indeholde sanglege og bevægelse.

09.00-11.15: Aktiviteter –se ugeplan.

11.15-12.00: Vi spiser madpakker.

12.00-13.30: Tid til leg og fordybelse, spontane og planlagte aktiviteter. Pædagogisk idræt - bevægelse og Natur.

13.45-14.14: Frugt.

14.15-16.45 (16.00 fredag): Der leges på tværs af stuerne, tid til leg og fordybelse, spontane og planlagte aktiviteter. Pædagogisk idræt - bevægelse og Natur.

 

Tidspunkerne er vejledende, der kan forekomme små justeringer undervejs.

 

Turdag:

  • Børnene skal som udgangspunkt være afleveret inden kl. 09.00. 
  • Gruppeopdelt 1 eller 2 -se plan
  • Vi bruger busserne eller tager på tur i nærområdet

Vi tager i svømmehallen. Se opslagstavlen mht. tid og sted.

 

På Åbenråvej har vi vores daglige gang og har rigeligt med plads at lege på. Her arbejdes der med et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, hvor pædagogiske aktiviteter og spontane tiltag lægger rammen for det enkelte barns læring. Vi får tit besøg af de andre grupper fra børnehaven/vuggestuen.

 

Pædagogisk idræt:

Vi arbejder med udgangspunkt i den pædagogiske idræt og dens fire fokuspunkter -fysisk, psykisk, kognitiv og socialt. Derudover bruger vi -og er meget i naturen. Vi vægter genkendeligheden i de steder vi tager hen og bruger meget nærområdet både strand og skov. Græshoppene har rig mulighed for at danne legerelationer på tværs af hele Græshoppegruppen og Springmusegruppen.

 

Sproggruppen

Målet med sproggruppen er at yde en mere sproglig fokuseret indsats og skabe et læringsmiljø hvor det det enkelte barns begrebsverden udvides! Vi arbejder blandt andet med følgende:

 

Alle alle for mulighed for at sige noget
Koncentrationsevnen, det at kunne sidde stille og koncentrere sig.
Dialogisk læsning – i dialog med barnet og det der er læst/læses.
Hukommelseslege eks. vendespil og andre huskespil.
Kollektive beskeder og besked generelt.

Tælle lege -arbejde i små temaer dyr, farver, mm.
Rim og remser.
Finmotorik eks. klippe, tegne, skrive etc.
Børnene syntes det er rigtig sjovt og vi kombinerer det med både stillesiddende og fysisk leg.

 

Vi har jævnligt pædagog studerende fra Seminariet i Aabenraa!