Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

I bestyrelsen sidder der pt. 7 personer + 2 fra personalet.


Fra Kfum Sociale Arbejde

Sisse Klær Larsen (Johan i børnehaven)

Inger Hansen Formand

Lena Sørensen

 

Fra børnehaven og vuggestuen

Marie Bak (Jonathan i  børnehaven og Philip i vuggestuen)

Michelle Nicolaisen (Didde og Mads i børnehaven)
Daniel Sønnichsen (Vicktor i børnehaven)

 

Fra klubben

Bjarke Høeg (Jeppe i klubben)


Fra Personalet
Katri Møller Ommen

Tommy Kraak

Bestyrelsens opgaver

Smilehullets øvereste ledelse består af bestyrelsen, der varetager den overordnede ledelse.

Bestyrelsen har uddelegeret ansvaret for den daglige drift (pædagogisk, økonomisk og administrativt) til lederen og souschefen.

 

Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af det pædagogiske personale. Dog skal der indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen og KFUMs´ sociale Arbejde, når det gælder leder.

 

Bestyrelsesmøder afholdes 4-6 gange årligt, hvor leder og personalerepræsentant deltager.

En af bestyrelsens opgaver er at medvirke ved udarbejdelse af virksomhedsplanen, indeholdende målsætning og budget for Smilehullet.

 

Forældrenes indflydelse på dette arbejde varetages af de forældrevalgte repræsentanter.

Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for institutionens økonomi. Bestyrelsen har også ansvaret for at forhandle med kommunen om det årlige budget.
På bestyrelsesmødet gennemgås budgetkontrollen for at være på forkant med evt. afvigelser fra det budgetterede.

 

Bestyrelsen har også ansvaret for bygningerne, legepladsens standart og redskabernes vedligeholdelse.

Forældremøder

Der afholdes årligt 1 til 2 forældremøder i institutionen.

Forældremøderne kan være et samvær mellem forældre og pædagoger i et eller andet samspil, hvor opgaverne løses i fællesskab.

  • Foredrag med relevante pædagogiske emner.
  • Valg til bestyrelsen.