Samarbejde og partnere

Samarbejde og kontakt med interne og eksterne instanser.

 

Personalesamarbejde

Alle stuerne i huset holder stuemøder hver anden uge.

Hver anden måned afholdes der fælles personalemøde for vuggestue, børnehave og klub.

1 gang årligt afholdes p-møde hvor alle i institutionen får mulighed for at deltage.

En gang årligt afholdes der medarbejderudviklingssamtaler med lederen.,samtalen indeholder personlige udviklingsmål, med det formål at videreudvikle og forbedre samarbejdet og den enkeltes situation.

 

Samarbejdspartnere i øvrigt:

 • Talepædagog
 • Psykolog
 • Kommunen
 • Seminariet
 • De private dagplejere 
 • Skole
 • Børnehaver
 • Fagforeningen
 • Forældrebestyrelse
 • Forældre
 • Støttekorpset

Samarbejdet med personer udefra er vigtigt for at kunne yde den bedst mulige service. Vi påtager os derfor en stor del af ansvaret for, at dette fungerer. Derfor bidrager vi altid til at få det bedst mulige samarbejde i stand.