Normering

Normering

I Smilehullet arbjder vi for, at have en normering i børnehaven på 1 voksen pr. 5 børn og i vuggestuen 1 voksen pr. 3,5 børn.

Ligeledes vægter institutionen at have så meget pædagogisk uddannet personale som muligt.


Vi prioriterer, at have en god fordeling i personalegruppen i forhold til mænd og kvinder, da dette giver en god harmoni i institutionen. Det enkelte barn får derfor også muligheden for, at kunne spejle sig i begge køn.


Gennemsnittet for 2021 ser ud til at blive ca.

Vuggestuen:.30 børn. I vuggestuen er der 3stuer med ca. 12 børn på hver stue. 

Børnehaven: 65 børn. I børnehaven er der 3 stuer.

Klubben: 60 børn