Forældrebetaling og lukkedage

Vuggestuen og børnehaven holder kun lukket den 24. og 31. december

Klubben har lukket i juli måned, de 3 dage op til påske samt dagen efter Kr.Himmelfartsdag.

 

 

Forældrebetaling pr. måned i 2024

Børnehave 2235 kr. + 65 kr. til frugtordning

Vuggestue inkl. mad hele dagen 3300 kr. + 65 kr. til frugtordning.

 

Juli måned er betalingsfri.

 

Der gives søskende/ økonomisk friplads i forhold til reglerne i det kommunale system.

 

Sfo 2. 400 kr. pr. Måned. Der gives søskenderabat. Juli er betalingsfri.

Når børnene er på ture til eks. Svømmehallen betaler børnene selv for dette.