Forældrebetaling og lukkedage

Vuggestuen og børnehaven holder kun lukket den 24. og 31. december

Klubberne har lukket i juli måned, de 3 dage op til påske samt dagen efter Kr.Himmelfartsdag.

 

Forældrebetaling pr. måned i 2021

Børnehave 2020 kr.

Vuggestue inkl. mad hele dagen 3050 kr.

 

Der gives søskende/ økonomisk friplads i forhold til reglerne i det kommunale system.

 

Sfo 2. 400 kr. pr. Måned. Der gives søskenderabat

Når børnene er på ture til eks. Svømmehallen betaler man selv for dette.