Målsætning og værdigrundlag

Institutionens formål er baseret på Den danske Folkekirkes grundlag at drive daginstitution for børn og unge i Aabenraa Kommune.
Formålet er at give børnene kærlighed og forståelse i et varmt og trygt miljø, hvor det enkelte barn tilgodeses og hvor omgangen blandt børn og unge foregår i en god tone.

Børn og unge i Smilehullet får tilbudt mange forskellige aktiviteter, som bl.a. kan udvikle deres evner, interesser og selvstændighed.

 

Formål og værdigrundlag er knyttet til det kristne menneskesyn som ønskes omsat i en social indsats, hvor grundholdningen er:

 • Ethvert menneske er ubetinget værdifuldt.
 • Ethvert menneske har ret til et værdigt liv.
 • Ethvert menneske har krav på en menneskeværdig behandling og
 • Omsorgen for de svage har høj prioritet.


Værdigrundlaget omsat i dagligdagen giver plads til:

 • Refleksion
 • Rummelighed
 • Hensyn til dem der har særlige behov
 • Pligten til opmærksomhed
 • Fællesskab
 • Åbenhed
 • Fornyelse
 • Inviterende


Ud fra disse værdier ønsker vi, at skabe en institution, hvor vuggestuen, børnehaven og fritidsklubben tilbydes et miljø og aktiviteter, der lader deres fantasi og kreativitet komme til udtryk i hverdagen, og hvor de kan udforske og skaffe sig ny viden i forhold til omverden.

 

Vi ønsker en institution:

 • Hvor det er rart at være.
 • Hvor den enkelte føler sig tryg.
 • Hvor der er gode oplevelser.
 • Hvor der gives plads til samarbejde og samvær på tværs af afdelingerne.
 • Hvor der gøres erfaringer socialt og praktisk.
 • Hvor den enkelte har personlig indflydelse.
 • Hvor der er traditioner.
 • Hvor der altid er plads til nytænkning og udvikling.