Historie

Historisk baggrund for Smilehullet Hjordkær idræt og naturhus

Huset Kirkegade 5, Hjordkær, blev købt af tre familier fra Hjordkær den 1. november 1981. Den 1. januar 1983 blev huset solgt og blev selvejende institution under KFUM & KFUK i Hjordkær.

Der var ca. 60 medlemmer af Fritidscenteret, som valgte medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen stod for husets drift og udlejning af lokaler.

 

Hjordkær Fritidsklub:

I foråret 1983 tog Fritidscenteret initiativ til oprettelse af Fritidsklubben sammen med KFUM & KFUK og KFUMs´ sociale Arbejde i Danmark. Et år efter var der skrevet driftsoverenskomst med Rødekro Kommune og et stort ombygningsarbejde begyndte.

Al ombygning blev udført ved frivillig arbejdskraft.

Ved et orienterende forældremøde i maj 1984 blev den første bestyrelse for Hjordkær Fritidscenter nedsat.

 

Juniorklub:

1. september 1993 blev der etableret en juniorklub i forbindelse med Fritidsklubben. Junior klubben blev lukket den 1.april 2013 og erstattet af en SFO2

 

Børnehave:

I årene 1994-1995 arbejdedes der på en udvidelse med børnehave og overtagelse af hele ejendommen, Kirkegade 5, til et Fritidscenter for børn og unge. I august 1995 godkendte kommunalbestyrelsen projektet. Fritidsklubben overtog herefter driften af ejendommen fra d. 1. januar 1996. Samtidig med en navneændring til: Hjordkær Fritidscenter.

løbet af foråret 2013 valgte Aabenraa Kommune, at alle fritidsklubber skulle overgå til den lokale folkeskole. Driftsoverenskomsten med Hjordkær Fritidscenter blev derfor opsagt pr. 1.april 2013. Den siddende bestyrelse valgte derefter at søge om en privatisering med både børnehave og vuggestue. Ansøgningen blev godkendt og 1.april startede vi med 50 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Institutionen fik samtidig nyt navn

 

Smilehullet Hjordkær Idræt og Naturhus

 

Nyt logo, en stor ombygning og en certificering som idrætsbørnehave under Dansk idrætsforbund kom i hus i løbet af 2013

Samtidig valgte Hjordkær Skole at udlificere klubberne til Smilehullet igen, så vi nu havde både vuggestue,børnehave,fritidsklub og ungdomsklub under samme "paraply".

 

Aktivitetshuset på Aabenraavej 16

Smilehullets legeplads på Kirkegade er ikke særlig stor. I foråret 2006 fik vi mulighed for at låne en grund på ca. 5000 m2 på Aabenraavej i Hjordkær. I løbet af 2006 og 2007 lavede forældre, diverse entreprenører, personalet, indsatte fra statsfængslet i Renbæk, håndværkere m.m. en ”losseplads” om til en stor legepark for alle børn i Hjordkær Fritidscenter. På legepladsen har vi bl.a. anlagt cykelstier til moon-cars, gynger, ovedækket sandkasse, multibane til fodbold, tennis, basket m.m.. Der er  bålhytte, klatretårn, mm.

 

1.januar 2010 købte Hjordkær Fritidscenter grunden af Famm.Tønder

 

I løbet af 2011 og 2012 blev der bygget et aktivitetshus af forældre, samt div. håndværkere. Aktivitetshuset blev bygget som daginstitution med de regler der er gældende for dette. Huset er på ca. 170 m2 og består af et stort grupperum/køkken, toiletter, garderobe, puderum, lege rum samt et lokale til pædagogisk idræt.

 

I 2014 købte institutionen yderlige 5000 m2 landbrugsjord.. De 5000 m2 er bl.a. brugt til parkeringsplads, flere grønne områder, legeredskaber, og en udvidelse af vores cykelbane. Samtidig er der blevet plantet en del buske og træer på området.

 

I 2017 købte vi et hus på Aabenraavej 16- huset er nu fjernet og i august 2020 påbegyndte vi en udvidelse af den eksisterende ejendom på Aabenraavej. I maj 2021 var huset færdigt og en udvidelse på  580 m2 med bl.a. ekstra grupperum, toiletter, personalestue og ikke mindst egen idrætshal var færdig. På Aabenraavej har de 2 ældste børnegrupper deres daglige gang sammen med klub børnene. Vuggestuen og de mindste børnehavebørn er på Kirkegade.